Erik Söderlund (oberoende)

Erik Söderlund (oberoende)

Kort om skolnedläggningarna

läsarePosted by Erik Söderlund Sun, June 05, 2011 02:30:52

Detta debattinlägg skickade jag till Norrbottens mediaföretag i onsdags. Tyvärr verkar ingen vilja publicera. Så jag lägger ut det här i stället och hoppas på kommentarer.

Tisdag den 7 juni ligger ett förslag att lägga ner skolorna i Gammelgården, Pålänge och Risön på kommunfullmäktiges bord. Dessa skolor är i dag mycket väl fungerande med resultat över medel för Sverige. Det är friska skolor där inga stora eller överhängande underhållsåtgärder behöver göras i eller kring husen. De höjer kraftigt attraktiviteten i sina närområden. Miljövinsten med att ha dem kvar är betydande. Bussresandet ökar för 200 barn om skolorna läggs ner. Lärartätheten är bara marginellt högre än för övriga skolor.

Med sex väl fungerande skolor utanför tätorten behåller Kalix sin speciella samhällsstruktur med ett antal större förorter/byar runt ett starkt centrum. Det gör att det även i framtiden är attraktivt att flytta till Kalix och att bilda familj här.

I förslaget till beslut argumenterar man för att kvalitén kommer att höjas om samma antal lärare samlas kring färre skolenheter. Det finns inte stöd i forskning och erfarenhet för detta. Tvärtom visar den samlade erfarenheten att resultaten påverkas ganska lite av ändringar av storleken på klasser och skolenheter.

Den nya skollagen innebär förändringar i bland annat ledning, elevhälsa, skolbibliotek, och krav på personalens ämneskompetens. Kalix kan klara det lika bra som majoriteten av Sveriges kommuner som väljer att ha kvar sina mindre skolor.

Det kan verka som att förändringsarbetet i skolan i Kalix inte har gett något resultat. Så är det inte. Flickornas resultat i grundskolan har förbättrats på ett avgörande sätt och ligger nu betydligt över genomsnittet. Kalix skulle vara bland de bästa skolkommunerna i landet om pojkarna nådde samma resultat. Denna problematik borde vara den viktigaste att belysa och föreslå lösningar för. Så har inte skett. I stället går utredarna den enkla vägen och föreslår centralisering för att marginellt förbättra ekonomin. Under de senaste 9 åren har vi lagt ner 7 skolor i Kalix. Det räcker!

Luleå har satsat på att ha kvar skolor där det finns barn. Man blev sjätte bästa skolkommun i landet 2011 och har kostnader som ligger betydligt under nivån i Kalix. De har 16 (av 40) grundskolor som är i samma storleksklass (max 110 elever) som de som kommunstyrelsen i Kalix nu vill lägga ner. Det finns många liknande exempel i landet.

Det kloka beslutet är att behålla nuvarande skolor. Kalix har redan en långsiktigt hållbar skolstruktur. Denna mandatperiod måste ansträngningarna koncentreras på att höja kvaliteten i alla förskolor och skolor, även gymnasiet. Det gör vi genom ett ännu bättre pedagogiskt arbete och genom att hela samhället satsar på kunskap, bildning, kultur och entreprenörskap. På så sätt stärks sammanhållningen i kommunen och energin riktas in på utveckling i stället för avveckling. Detta är fullmäktiges viktigaste uppdrag för framtiden.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Erik Söderlund Tue, July 19, 2011 10:44:59

Insändaren nådde till slut in i tidningen (Norrbottenskuriren). Tyvärr dock först samma dag som frågan avgjordes i fullmäktige.