Erik Söderlund (oberoende)

Erik Söderlund (oberoende)

Sjukhusfrågan i Kalix

läsarePosted by Erik Söderlund Fri, February 04, 2011 17:22:31
Några snabba funderingar i denna för Kalix så viktiga fråga. Vi förtroendevalda i kommun och landsting har ännu inte fått någon relevant information. Det som finns är ett sorts visionsdokument som redovisar den så kallade "närsjukvårdsutredningen".

Den senaste rapporten i denna fråga kan läsas på www.nll.se.

Jag sympatiserar till största delen med tankarna om närsjukvård. Det handlar om att anpassa samverkan mellan specialistsjukvård, vårdcentraler och kommunal omsorg till ny teknik och ny kunskap. Målet är faktiskt att få en bättre vård för medborgarna och att putsa bort onödiga kostnader.

Däremot har detta nödvändigtvis inget med frågan om var planerad operationsverksamhet i Norrbotten ska lokaliseras. Som jag ser det, utan att fått del av experternas beräkningar, finns det mycket som talar för en fortsatt verksamhet i Kalix. Till och med att denna ska utvecklas och expandera. Gärna i smart samverkan med andra vårdgivare än landstinget i Norrbotten. Då kan man fortsätta nyttja befintliga lokaler och god lokal kompetens.

De som jobbar på Kalix sjukhus betonar också samordningsvinster vad gäller narkosläkare och -sköterskor.

I denna fråga företräder jag både medborgarna i Kalix och medborgarna i Norrbotten eftersom jag sitter i båda fullmäktigeförsamlingarna. Jag har därför ett särskilt ansvar att verkligen sätta mig in i alla förutsättningar inför ett eventuellt beslut.

Kom ihåg att frågan ännu inte har formulerats som ett ärende i landstingsfullmäktige!Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.