Erik Söderlund (oberoende)

Erik Söderlund (oberoende)

Mer information

läsarePosted by Erik Söderlund Thu, November 11, 2010 16:51:13

På ledarplats i Norrbottenskuriren, i kommentarer till nyhetsartiklar och i en blog kommenteras mitt avhopp från miljöpartiet och eventuella konsekvenser av det på ett okunnigt och missvisande sätt.

Jag vill därför förtydliga vissa saker.

Alla politiker i fullmäktige är valda för ett parti, men också på ett personligt mandat. Man är i teorin fri att rösta som man tycker är bäst i varje fråga. Man har också rätt att förklara sig oberoende, vilket jag nu gjort.

Men att bygga en politisk majoritet på en enda vågmästarröst från en oberoende ledamot är helt olämpligt. Det skapar inte den stabilitet som väljarna har rätt att kräva, särskilt i Kalix med utflyttning och stora ekonomiska problem. Om en oberoende ledamot blir långvarigt sjuk, avlider, flyttar eller bara vill sluta av något annat skäl tillfaller platsen åter det parti som denne valdes för. Första ersättaren går in och tar platsen permanent.

Jag förutsätter därför att den politiska överenskommelsen mellan de rödgröna partierna i Kalix är så stark att den inte påverkas alls av att jag byter parti inom denna allians. Jag har för övrigt stött detta projekt som skapar en stark majoritet i Kalix med 29 av 41 platser i fullmäktige. Däremot betyder min övergång (så länge jag sitter på platsen) att det inte går att skapa en majoritet för en regnbågsallians som den som skapades 1998 i Kalix.

I landstinget kan jag inte se att majoritetsförhållandet påverkas alls. Socialdemokraterna kan fortfarande bilda egen majoritet med vilket som helst av alla övriga partier. Om alla övriga partier går ihop kan de fortfarande bilda majoritet mot socialdemokraterna.

Att bli oberoende ledamot och dessutom gå med i ett nytt parti under en pågående mandatperiod är knappast något som ger en bättre ”politisk karriär” som många tror. Man blir utsatt för mycket skit från en del gamla ”kamrater” och har ju till en början inte något särskilt förtroende i det nya partiet. Orsaken till att jag gick ur miljöpartiet var helt enkelt att jag inte kunde stanna kvar efter en serie väldigt tråkiga händelser som berört mig och andra i samband med nomineringsarbetet efter valet.

Mitt spontana val var att sluta med politik helt och hållet. Efter många egna tankar och samtal med familj, vänner och väljare beslutade jag mig för att försöka stanna kvar som oberoende ledamot. Efter att ha studerat val- och partiprogram valde jag också att söka medlemskap i socialdemokraterna som nu är det parti jag sympatiserar med.

Jag har inte kohandlat med någon eller något parti inför övergången utan det är helt och hållet mitt eget beslut. Är inte lovad några positioner eller uppdrag utan är inriktad på att enbart delta i fullmäktigegruppernas arbete.

Jag vill väldigt gärna ha kontakt med de 70 personer som kryssade mig i kommunvalet och de 205 som kryssade mig i landstingsvalet och naturligtvis även andra mp-väljare som undrar varför jag har agerat som jag gjort.

Det går bra att ringa på 070-6746920 eller maila på erik@eriksoderlund.se

Hälsningar från Erik (Nu funkar ju mitt gamla ”artistnamn” från forsränningen ”Erik den Röde” lite bättre!