Erik Söderlund (oberoende)

Erik Söderlund (oberoende)

Partibyte!

läsarePosted by Erik Söderlund Mon, November 08, 2010 20:57:31

I dag har jag skickat nedanstående brev till miljöpartiet. Jag kommer i morgon att skicka in en ansökan om medlemskap i socialdemokratiska arbetarpartiet. Hoppas att jag där kan driva de politiska frågor jag brinner för. Oberoende är den beteckning man får som ledamot i fullmäktige om man byter parti eller utträder ur ett parti under pågående mandatperiod.

Jag kommer inte att kommentera orsakerna till mitt beslut mera, utan nu ser jag framåt och försöker göra ett bra politiskt arbete för Kalix och Norrbotten.

MVH/Erik

--------------------------------------------------------------------------------

Till Miljöpartiets partikansli, mp Kalix och mp Norrbotten

Begäran om utträde ur miljöpartiet de gröna

Undertecknad begär härmed med omedelbar verkan utträde ur miljöpartiet de gröna. Därmed kommer jag också att övergå till att bli oberoende ledamot i kommunfullmäktige i Kalix kommun och i landstingsfullmäktige i Norrbottens läns landsting.

Huvudanledningen till mitt beslut är händelser inom partiet i Kalix och Norrbotten i samband med nomineringsarbetet efter valet. Detta gör det omöjligt för mig att göra ett fortsatt bra jobb som politiker inom miljöpartiet.

Jag har tänkt över detta noga under några veckor och har haft många samtal med andra miljöpartister. Nu vill jag tacka för intressanta och lärorika år som företrädare för partiet och som förtroendevald i Kalix kommun och i Norrbottens landsting. Som oberoende ledamot kommer jag att arbeta hårt för att företräda de som valt mig på ett bra sätt.

Kalix den 8 november 2010


Erik Söderlund

---------------------------------------------------------------------------------